Sie sind hier: 

>> HABER  >> ÖZCAN MUTLU 

  |  

Kontakt

  |

ÖZCAN MUTLU (Yesiller Berlin Eyalet Milletvekili):

Eğer bu baraj projeleri gerçekleşirse, biraz önce resimlerini gördüğümüz ve bir kısmı dünya´da sadece Munzur Vadisi´nde görülen bu hayvan türleri ve bitki çeşitliliğini bir daha göremeyecegiz.

Her zaman barajların yapılış sebebi Türkiye´nin enerji ihtiyacıyla temellendiriliyor. Söylenmek istenen şudur ki, Türkiye´nin çok enerjiye, çok elektriğe ihtiyaci var ve bu barajlarla enerji üretilecek. Ama her zaman unutulan bir nokta var: bu barajlarla üretilecek enerji Türkiye enerji ihtiyacının %1´inden azdır. Demek oluyor ki %1´den bile az bir enerji üretimi için bütün Munzur Vadisi yıkılıyor, insanlar, aynı zamanda yabani hayvanlar hayat alanlarından mahrum ediliyor ve doğa tahrib ediliyor.

Bütün bunları yan yana getirdiğimizde şu soruyu sormak zorunda kalıyoruz; bu projenin arkasında gerçekten ekonomik temeller mi yoksa yüz yıllardır zalime karşı direnişçiliği ve devrimciliği ile tanınan bölgeyi boşaltmak gibi daha çok politik temeler mi yatıyor?

Ve bütün bunları karşılaştırarak tartarsak öyle sanıyorum ki gerçek sebep saydığım ihtimallerden ikincisidir. Yani siyasi sebepler temeldir; diğer alternatifle karşılaştırıldığında daha ağır basan yöndür. Çünkü bizzat Türkiye yönetiminin daha 1971`de Milli Park ilan ettiği Munzur Vadisinin bu kadar kolay tahrip edilmesini başka türlü anlamak mümkün değildir.
Yapılan kanallar, kurulan boru sistemleriyle ve baraj gölleriyle bir doğa tahribatının karşılığı 300 megawatt daha fazla enerji sağlamakdır! Bu Türkiye ihtiyacının gerçekten çok çok küçük bir bölümüdür.

Bölge istikrarlı rüzgar akımlarının olduğu bir bölgedir. Türkiye’de rüzgar şiddeti bu kadar istikrarlı olan bölge çok azdır. Bu durumda rüzgar enerji parkurlarıyla doğa tahribatı olmadan ve çok daha ucuza yenilenebilir enerji üretmek mümkündür.
Bir başka konu da güneş enerjisidir. Munzur ve çevresi bölge olarak yılda yaklaşık 300 gün güneşlidir. Bu da güneş enerjisi parkurları için çok idealdir.

Bu gereksiz projeye yatırılan 2 Milyar dolar, rüzgar ve güneş enerjisine yatırılarak, hiç sıkıntı çekilmeden aynı miktarda enerji, üstelik bu mükkemmel doğa ve canlı çeşitliliği tahrip edilmeden çok daha rahat karşılanabilir.

Tam da bu yüzden Munzur Çevre İnsiyatifinin bu akşamı düzenlemesini ve sizlerin burada toplanarak bu projeye itirazınızı açıkça ifade etmenizi çok önemsiyorum. Bu bölgede bu projeyle 700 Milyar kübik toprağın hareket etmesine itiraz ediyoruz; bu büyüklükte toprak hareketi olduğunda sadece doğa değil, doğadaki çesitlilik ve hayat zenginliği de kaybolacak.

Ve öyle görünüyor ki, sistem yüzyıllardır ulaşamadığı politik hedefine, yani bölge insanını tamamen sindirme, susturma hedefine ulaşabilmek için bu doğa tahribatını göze almıştır. Dolayısıyla sadece bugün burada değil, bütün Almanya`da, Avrupa ve Türkiye`de de Dersim’den gelen insanlar olarak, çevre ve iklimin bizim için önemini bilen bütün insanlar olarak bir araya gelip hep beraber karşı durmamız çok çok önemlidir; ta ki Türkiye hükümeti bu projeyi durdurana kadar.